Skip to content

Gecertificeerd taxateur

Er zijn in Nederland een aantal instellingen die taxateurs ondersteunen met educatie, vaststellen van regelgeving en toezien op een juiste uitvoering. DK Taxaties of een of meer van haar taxateurs zijn aangesloten bij:

RICS logo

RICS

RICS is de vastgoedautoriteit die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector en bovendien vanuit een internationaal perspectief zorgt voor regulering. Vanuit de basis waarin vakbekwaamheid, kwaliteit en integriteit als hoogste goed geldt, worden zo normen gesteld voor bijvoorbeeld permanente educatie, informatieverstrekking en het voorkomen van belangenverstrengeling.

De Royal Institution of Chartered Surveyors werd in 1868 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Het is werelwijd de toonaangevende organisatie op het gebied van professionele standaarden met betrekking tot gebouwen, grond en bouw. De RICS certificeert leden en garandeert wereldwijd de nakoming van standaarden. Het lidmaatschap is een erkend keurmerk van professionaliteit. U herkent een RICS-taxateur aan de afkorting MRICS of FRICS (Member van de RICS of Fellow van de RICS) achter zijn naam.

NRVT

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient als centraal register van vastgoedtaxateurs.

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

Tegova logo

Tegova

Stichting TEGoVA Netherlands waarborgt op transparante en uniforme wijze de kwaliteit van het taxatievak en de harmonisering van taxatiestandaarden volgens de European Valuation Standards (EVS). Taxateurs van commercieel vastgoed, die aan EVS voldoen en met succes een opleidingstraject en beoordelingsprogramma hebben doorlopen, komen in aanmerking voor het REV-certificaat.

De stichting waakt over de inhoud en voortgang van de REV-opleiding en regelt het doorlopend toezicht en de regelmatige bijscholing van de REV-gecertificeerde taxateurs die vastgoed taxeren conform de EVS-richtlijnen.

TEGoVA heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die in 34 landen binnen Europa de belangen vertegenwoordigt van meer dan zestig branche- en beroepsorganisaties met ruim 70.000 leden. Met het zwaartepunt in Duitsland en Frankrijk, zijn er daarvan inmiddels circa 2.300 REV-gecertificeerd, waarvan ruim 90 in Nederland.

NVM logo

NVM

DK Taxaties is lid van de NVM Business. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca) en bestaat uit 700 makelaars en taxateurs. NVM Business makelaars en taxateurs onderscheiden zich op grond van hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin zij actief zijn. Hij of zij werkt dagelijks met provincies, gemeenten, ondernemers, opdrachtgevers, beleggers en gebruikers. 

NVM Business geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek.

NVM Business stelt hoge eisen aan de deskundigheid van haar leden, zeer professionele research & development activiteiten en het bevorderen van de integriteit binnen de branche.