Skip to content

Integriteit

‘Een integere ondernemer doet wat hij zegt en zegt wat hij doet’. Integriteit neemt een structurele plaats in binnen DK Taxaties B.V. De aanleiding daarvoor is zowel intrinsiek als van buitenaf ingegeven. Lidmaatschappen van de RICS, NVM, NRVT en VastgoedCert leggen een hoge integriteitstandaard op. De ondernemingscodes van DK Taxaties geven onze medewerkers en klanten een duidelijk overzicht van de verplichtingen en verantwoordelijkheden. In onze ondernemingscodes staat beschreven hoe wij met integriteit omgaan, hoe wij zaken doen en hoe wij de code naleven. De door DK Taxaties gevolgde ondernemingscodes zijn:

RICS

DK Taxaties is regulated by RICS. Dit certificaat garandeert dat DK Taxaties de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd.

NRVT

De taxateurs van DK Taxaties staan geregistreerd in het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs en bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient hierbij het publiek belang van vastgoedwaarderingen. De geregistreerde Register-Taxateurs werken volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werken zij conform de kamerreglementen (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch vastgoed, Wonen en WOZ). Iedere kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen deelgebied. De Register-Taxateur onderwerpt zich daarbij ook aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.

NVM-erecode

DK Taxaties is NVM-lid. De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. (NVM) is de grootste vereniging van makelaars en taxateurs in Nederland. Het lidmaatschap van NVM geeft DK Taxaties een label van kwaliteit en integriteit.