Skip to content

Klachtenprocedure

Indien u onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u op de volgende manieren uw klacht en/of suggestie indienen:

Per post
DK Taxaties B.V., Postbus 4110, 6803 EC, Arnhem.

Per e-mail of telefoon
info@dktaxaties.nl of 026-3638494

 


 

Voor het indienen van uw klacht dient u de volgende stappen te nemen:

Stap 1
U meldt de klacht schriftelijk bij de betreffende taxateur.

Stap 2
De taxateur neemt de klacht in behandeling. De taxateur reageert direct of geeft aan binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Stap 3
Er zijn diverse mogelijkheden om een oordeel over een klacht te krijgen. Welke mogelijkheid de voorkeur verdient is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. De taxateur zal samen met u naar een oplossing zoeken.

Stap 4
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen dan kunt u met uw klacht ook terecht bij de NVM (www.nvm.nl) of NRVT (www.nrvt.nl).