Skip to content

Privacyverklaring

DK Taxaties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

Als u uw commerciële vastgoed door DK Taxaties laat taxeren kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

  1. Uw NAW-gegevens en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
  2. Gegevens van het vastgoed noodzakelijk om de waarde hiervan te bepalen, zoals eigendom- en huurgegevens.
  3. Overige informatie die u aan uw taxateur verstrekt in het belang van de taxatie.

DK Taxaties bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaren wij echter langjarig omdat wij gedurende een aantal jaren aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten.

Voor al deze verwerkingen is DK Taxaties de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

DK Taxaties
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
KVK 09126949
info@dktaxaties.nl
026-3638494

DK Taxaties neemt uw privacy serieus en ziet de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. DK Taxaties verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. DK Taxaties besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Wilt u weten welke gegevens DK Taxaties van u heeft, stuurt u ons dan per brief of e-mail met uw verzoek. Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Als u een klacht heeft over het gegevensgebruik dan vernemen wij dat uiteraard graag van u. Mocht u er met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal de NVM Functionaris voor de Gegevens-verwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.